Kamu Sektörü & Özel Sektör
 • Kamu Reform Politikası

  • Strateji ve Politika Geliştirme
  • Planlama ve Uygulama
  • Proje Yönetimi
  • Danışmanlık Hizmetleri

 • Kurumsal Kapasite Geliştirme

  • Strateji ve Politika Geliştirme
  • Planlama ve Uygulama
  • Teknik Yardım ve Destek
  • Proje Yönetimi
  • Danışmanlık Hizmetleri
  • Kurumsal Geliştirme
  • Mevzuat Geliştirme

 • Tarım

  • Sektörel Planlama ve Politika Geliştirme
  • Gıda ve Gıda Güvenliği
  • Tarımsal Sanayi ve Pazarlama
  • Hayvancılık
  • Ormancılık
  • Balıkçılık

 • Turizm

  • Turizm Master-Plan Hazırlanması
  • Stratejik Planlama
  • Ziyaretçi Deneyimi Analizi
  • Turizm Girişimciliğine Destek
  • Turizmcilik Eğitimi
  • Koruma Altındaki Alanlara Danışmanlık Hizmeti
  • Kurumsal Güçlendirme
  • Turizm Etki Değerlendirmesi
  • Proje Tasarımı

 • Kırsal ve Kentsel Gelişim

  • Bölgesel ve Kentsel Geliştirme
  • Kırsal ve Bölgesel Kalkınma Entegrasyonu
  • Organik Tarım
  • Mikro İşletmelere Danışmanlık Hizmetleri
  • Tarım ve Gıda İşletmelerinin Modernizasyonu
  • Kaynak yönetimi

 • Ulaşım

  • Ulaşım Yönetim Sistemi
  • Ulaşım Master Planı
  • Kentsel Gelişim Senaryoları
  • Ulusal Ulaştırma Stratejileri
  • Ulaştırma Politikası
  • Altyapı Planlaması

 • Telekomünikasyon

  • Arabağlantı, tarife ve lisanslama politikaları
  • Ekonomik, teknik, yasal ve sosyal sektör düzenlemeleri
  • Sektör reformu ve özelleştirme için stratejik danışmanlık
  • Sabit ve mobil şebekeler için Dinamik Maliyet Modelleri geliştirilmesi,
  • Telekomünikasyon Pazar Analizleri
  • Telekomünikasyon İhtiyaç Analizleri
  • Sabit ve Mobil şebekeler için Telekomünikasyon Referans Tekliflerinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi
  • Telekomünikasyon Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması
  • Telekom sektöründe ekonomik, teknik ve yasal düzenlemeler

 • İletişim ve Medya

  • Kamu ve Özel Sektöre İletişim Stratejileri Danışmanlığı
  • Bilgi Teknolojisi Stratejileri
  • BİT Maliyet Etkinliği ve Altyapı Konsolidasyonu
  • Yüksek Performanslı BİT Sağlanması İçin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Stratejik Danışmanlık
  • Sistem Tasarımı ve Geliştirme
  • Proje Yönetimi
  • E-Ticaret Hizmetleri

 • Doğal Kaynaklar

  • Yenilenebilir Enerji
  • Ön Bildirimli Kabul Tüzüğüne (PIC) İlişkin Eğitimler
  • Düzenleyici Etki Analizi
  • Zararlı Kimyasalların İthalat ve İhracatı Konusunda Kapasite Arttırma,
  • Çevre Yönetimine İlişkin Yasal Boşluk Analizi
  • Sürdürülebilir Çevre / Altyapı Politikası Geliştirme
  • ÇET Raporu
  • Çevre Bilgi Sistemi
  • Doğal Kaynaklar Yönetimi
  • Doğal ve Tarihi Koruma
  • Peyzaj Planlama ve Tasarım
  • Arazi Kullanım Planlaması ve CBS Haritalama
  • Toprak ve Arazi Koruma ve Erozyon Kontrolü
  • Politika tavsiyesi ve Stratejik Planlama
  • Çevre Mevzuatı
  • İklim Değişikliği,
  • Çevresel İzleme

 • Sosyal Gelişim

  • Kadınların Güçlendirilmesi,
  • Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal İçerme Modeli Oluşturma ve Uygulama
  • Kültürlerarası Diyalog
  • Sosyal Etki Analizi
  • Göçmenlere Yönelik Dil Eğitimi
  • Göçmenlere Yönelik Sosyal Entegrasyon
  • Göçmenlere Yönelik Mesleki Eğitim
  • Gençlik ve İstihdam
  • Sağlık Hizmetleri
  • Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal İçerme
  • Kültür ve Sanat
  • Kadının Güçlendirilmesi
  • STK’ların Kapasite Geliştirilmesi
  • Göç Çalışmaları
  • Stratejik Planlama, İzleme ve Değerlendirme, Sosyal Etki Analizi
  • Kültürler arası diyalog
  • Mevcut Durum Analizi ve Strateji Geliştirme
  • Sosyal Kalkınma Master Planı

 • Eğitim

  • Eğitim Reformları
  • Eğitim Programı Geliştirilmesi,
  • Mesleki Eğitim ve İstihdam Planlaması,
  • İstihdam Gereklilik Analizi ve Pazar Araştırmaları
  • İnsan Kaynakları ve Eğitimi
  • Öğretmen eğitim kurumlarının güçlendirilmesi
  • Müfredat ve materyal geliştirme standartlar ve sertifikasyon sistemleri
  • İşgücü piyasasının ihtiyaç değerlendirmesi üzerine talebe dayalı ve ihtiyaç odaklı eğitim programları
  • Beceri standartları ve testleri, tanınan ulusal sertifikasyon ve akreditasyon
  • Modern eğitim metodolojisi ve öğretim teknolojileri de dahil olmak üzere öğretim programı geliştirme
  • Kayıtdışı sektör için mesleki eğitim
  • Mesleki Eğitim ve Öğrenim programlarının etkinlik ve verimliliğinin değerlendirilmesi
  • Yaşam boyu öğrenme için politikalar
  • Aktif işgücü piyasası önlemlerinin tasarımı ve istihdam stratejileri

 • Sanayi ve Ticaret

  • Sektörel Planlama ve Politika Geliştirme
  • Program yönetimi
  • Kaynak Yönetimi
  • KOBİ Eğitim ve Destekleri
  • KOBİ’lere Strateji Geliştirme ve Planlama
  • İşletme Planlarının Hazırlanması
  • İthalat ve İhracat Danışmanlığı
  • Pazar ve Yasal Bilgi Desteği
  • Örgütsel Gelişim
  • IT Stratejileri ve Yönetim Bilgi Sistemleri

 • Kültürel Miras

  • Kültürel Mirasın Korunması
  • Tarihi Miras Danışmanlık ve Değerlendirme
  • UNESCO Dünya Mirası Adaylığı ve Yönetimi
  • Alan Yönetim Planlarının Hazırlanması
  • Fon Yönetimi
  • Fizibilite çalışmaları ve ekonomik değerlendirmeler
  • Tarihi peyzaj ve peyzaj karakterizasyonu
  • Kültürel Miras Restorasyon Projeleri

 • Özel Sektör Danışmanlığı ve İşletmeleri

  • Yönetim Danışmanlığı
  • Strateji ve Yönetim Danışmanlığı
  • Kurum Stratejisi
  • Pazar Araştırması
  • Maliyet Strateji Geliştirme
  • Kurumsal Finansman Hizmetleri
  • Finans
  • Hukuki danışmanlık

 • Muhasebe Hizmetleri

  • Şirket kurulumu ve iş birliği için Stratejilerin ve İş Planlarının Hazırlanması
  • Tüm özel vergiye tabii alanlarda bir ofis kurulumu ile birlikte finansal nitelikte hizmetler için danışmanlık
  • Muhasebe ve ön muhasebe hizmetleri
  • Tüm vergi ve mali işlemler için finansal danışmanlık hizmetleri
  • Bütçeleme, maliyet kontrolü ve mali raporlama
  • Sosyal Güvenlik İşlemleri

Test

Form Gönderimi

Tamam

Ankey TÜRKİYE

 • Adres
  Kader Sok. 25/2 G.O.P. Çankaya 06700 Ankara Turkey ANKARA
 • Telefon
  +90 (312) 466 32 74 pbx
 • Fax
  +90 312 466 32 97
 • E - Mail
  ankey@ankey.com.tr

Ankey ALMANYA

 • Adres
  Vogelsanger Weg 80 40470 Düsseldorf
 • Telefon
  +49 (0) 211 68 78 79 03
 • Fax
  +49 (0) 211 68 78 79 01
 • E - Mail
  ankey@ankey.com.tr

Ankey Avusturya

 • Adres
  1010 Wien, Dorotheerhasse 7/8
 • Telefon
  0043 (0) 681 2040 18 32  
 • E - Mail
  ankey@ankey.com.tr
Copyright 2018 Ankey Consulting Tüm Hakları Saklıdır
Web Tasarım Teknobay